Çimento Hakkında Genel Bilgi

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C'de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne "klinker" denir. Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.

En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento'dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır. Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır.

 Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır,

 Çimento

 Bölüm 1: Genel çimentolar, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri;

 Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi.

 TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1).

 Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.ÇİMENTO TİPLERİ

Çimentoların İşaretlendirilmesi

 Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

  CEM II/A-S 42,5 N

Çimentonun Bileşen Malzemeleri

Tablo 1'de de gösterilen TS EN 197-1'deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu şekildedir:

  •  ana bileşen, örn. Portland çimentosu klinkeri;
  •  ikinci ana bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı;
  •  minör ilave bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzzolan;
  •  priz ayarlayıcı, örn. kalsiyum sülfat;
  •  kimyasal katkılar, örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar.

İkinci ana bileşeni belirten harfler şu şekildedir:

 S - yüksek fırın cürufu;

 P - doğal puzzolan;

 Q - doğal kalsine puzzolan;

 V - silissi uçucu kül;

 W - kalkersi uçucu kül;

 T - pişmiş şist;

 M- üsttekilerden ikisi veya daha fazlası. 

Tablo 1: TS EN 197-1'e Göre Çimento Tipleri

 

İptal Edilen Türk Standardı

 
 
İptal Edilen Türk Standardına Göre İşaretleme
 
Çimento
 

TS EN 197-1

 

İşaretlemesi

 
 
 

Klinker İçeriği,

 

%

 
 
 

TS 19

 
 

 
 

Portland Çimento

 
 

CEM I

 
 

% 95-100 Klinker

 
 

TS 12139

 
 

PCÇ

 
 

Portland-Cüruflu Çimento

 
 

CEM II/A-S

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 Cüruf

 
 

CEM II/B-S

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 Cüruf

 
 

TS 12141

 
 

PSFÇ

 
 

Portland-Silis Dumanlı Çimento

 
 

CEM II/A-D

 
 

% 90-94 Klinker + % 6-10 S.Dumanı

 
 

TS 10156

 

TS 26

 
 
 

 

 
 
 

Portland-Puzolanlı Çimento

 
 

CEM II/A-P

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 D.Puzolan

 
 

CEM II/B-P

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 D.Puzolan

 
 

CEM II/A-Q

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 DK.Puzolan

 
 

CEM II/B-Q

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 DK.Puzolan

 
 

TS 640

 
 

UKÇ

 
 

Portland-Uçucu Küllü Çimento

 
 

CEM II/A-V

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 SU.Kül

 
 

CEM II/B-V

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 SU.Kül

 
 

CEM II/A-W

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 KU.Kül

 
 

CEM II/B-W

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 KU.Kül

 
 

TS 10156

 
 

 
 

Portland-Pişmiş Şistli Çimento

 
 

CEM II/A-T

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 P.Şist

 
 

CEM II/B-T

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 P.Şist

 
 

TS 12140

 
 

PLÇ

 
 

Portland-Kalkerli Çimento

 
 

CEM II/A-L

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 L.Kalker

 
 

CEM II/B-L

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 L.Kalker

 
 

CEM II/A-LL

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 LL.Kalker

 
 

CEM II/B-LL

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 LL.Kalker

 
 

TS 12143

 
 

PKÇ

 
 

Portland-Kompoze Çimento

 
 

CEM II/A-M

 
 

% 80-94 Klinker + % 6-20 Katkılar

 
 

CEM II/B-M

 
 

% 65-79 Klinker + % 21-35 Katkılar

 
 

Kaynak: Türkiye Hazır Beton Birliği

GÜÇLENDİRME

Güçlendirme Nedir?
Kolonu Güçlendirme
Kirişi Güçlendirme
Kolon-Kiriş Bölgesini Güçlendirme
Döşemeyi Güçlendirme
Perdeyi Güçlendirme
Temeli Güçlendirme

ONARIM

Onarım Nedir?
Çatlakların Onarımı
Püskürtme ile Onarım
Epoksi ile Onarım

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Nedir?
Peyzaj Mimarlığı Nedir?
Dünya’da Ve Türkiye'de
Peyzaj Mimarlığı

İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ

Yapı Malzemecileri
Dekorasyon Firmaları
Mühendisler ve Mimarlar
Isıtma ve Havalandırma
Prefabrik Yapı
İnşaat Şirketleri
Prefabrik Yapı Elemanları


Kapı Pencere
Boya Firmaları
İzolasyon
Çevre Düzenleme ve Peyzaj
Ahşap Kaplama Firması
Havuz Sauna
Plastik Doğrama
© copyright 2005-2006, yapi-insaat.com Tüm hakları saklıdır.
Fatih Aydın